Moduły - języki klasyczne

02 - Wydział Filologiczny

> WFil. (Katowice).rar

> WFil. (Sosnowiec).rar

> WFil. (Sosnowiec) 2017/2018.rar

05 - Wydział Nauk Społecznych

> WNS.rar

07 - Wydział Prawa i Administracji

> WPiA.rar

11 - Wydział Teologiczny

> WTl.rar