Do pobrania

 

Po zakończeniu wszystkich tur rejestracji żetonowej zapisy na lektorat możliwe są w Biurze ds. rejestracji internetowej SPNJO po złożeniu przez studenta pisemnego wniosku (REJESTRACJA DO GRUPY - WNIOSEK.doc).

 

Zmiana języka możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach pierwszego modułu
„ Język obcy”. Zmiana języka dokonywana jest na pisemny wniosek (ZMIANA JĘZYKA - WNIOSEK.doc)

 

Zmiana poziomu w ramach tego samego języka - decyzja należy do prowadzącego zajęcia, który podejmuje ją po zweryfikowaniu wyniku testu poziomującego. Zmiana poziomu dokonywana jest na pisemny wniosek (ZMIANA POZIOMU JĘZYKA - WNIOSEK.doc)

 

Przejście do innej grupy lektoratowej następuje po uzyskaniu pisemnej zgody obydwu lektorów na pisemny wniosek (ZMIANA GRUPY - WNIOSEK.doc)

 

Druk "INFORMACJA" stanowi załącznik do podania o przełużenie sesji. Dokument wypełniany jest przez pracownika sekretariatu SPNJO:

INFORMACJA - JĘZYK ANGIELSKI

INFORMACJA - JĘZYK INNY NIŻ ANGIELSKI