Certyfikaty zwalniające

UWAGA!

Zwolnienie dotyczy wyłącznie studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 

 

Wykaz certyfikatów zwalniających z uczestnictwa w lektoracie

Oceny z certyfikatów zwalniających z uczestnictwa w lektoracie