informacja dla studentów

Informacja dla studentów

rozpoczynających lektorat języka obcego w roku akademickim 2016/2017

 

Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego

 

Informacja dotyczy studentów rozpoczynających lektorat języka obcego realizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na studiach:

 • stacjonarnych I stopnia
 • stacjonarnych II stopnia
 • stacjonarnych jednolitych magisterskich
 • niestacjonarnych I stopnia
 • niestacjonarnych II stopnia
 • niestacjonarnych jednolitych magisterskich

 

1.      Informacje ogólne

Nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych:

 • pasmo humanistyczno - społeczne;
 • pasmo matematyczno - przyrodnicze;
 • pasmo neofilologiczne;
 • pasmo cieszyńskie.

Szczegóły dotyczące przypisania kierunków studiów do pasm językowych: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20137701.pdf .

Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano inne niż wymienione języki obce. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego.

Lektorat z j. angielskiego odbywa się na poziomie od B1 do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na niższych poziomach są grupami przeznaczonymi  wyłącznie dla studentów kierunków, na których język angielski jest jedynym językiem nauczanym w ramach lektoratu. Dotyczy to Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Pedagogiki i Psychologii (kierunek: Psychologia), Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Teologicznego oraz Szkoły Zarządzania.

Do grup międzywydziałowych logują się studenci, którzy ze względu na program studiów nie mają możliwości wyboru innego języka poza proponowanym przez wydział, a których wynik testu poziomującego przypisuje do grupy o poziomie docelowym niższym niż oferowany na danym kierunku.

Grupa międzywydziałowa języka rosyjskiego przeznaczona jest dla studentów na poziomie A2.

Grupy te są  grupami dedykowanymi. 

 

2.      Internetowa rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w pasmach lektoratowych realizowanych przez SPNJO
(z wyłączeniem pasma neofilologicznego*) jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu UL (https://ul.us.edu.pl/catalogue.php) lub USOSweb na podstawie wyniku testu poziomującego.

TRYB STUDIÓW / SPOSÓB REJESTRACJI

UL
(przez SPNJO)

USOSweb
(przez Wydział**)

stacjonarne I stopnia

x

 

stacjonarne II stopnia

x

 

stacjonarne jednolite magisterskie

x

 

niestacjonarne I stopnia

x
(studenci WNS i WPiA)

x

niestacjonarne II stopnia

 

x

niestacjonarne jednolite magisterskie

 

x

 

 

*) PASMO NEOFILOLOGICZNE - informacji dotyczących rejestracji na zajęcia z drugiego języka obcego udzielają dziekanaty.

**) Studenci, którzy logują się na lektoraty przez USOSweb otrzymają informację dotyczącą sposobu rejestracji na wydziale.

 

3.      Test poziomujący

Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie (punkt 5 poniżej)  test poziomujący zamieszczony na platformie elearningowej http://el.us.edu.pl/spnjo.

 

Student wykonuje kolejne kroki:

 • wchodzi na platformę elearningową http://el.us.edu.pl/spnjo;
 • loguje się poprzez Centralny Punkt Logowania;
 • wybiera na platformie kurs „Testy poziomujące z języków obcych” podając klucz dostępu podany w opisie kursu na głównej stronie;
 • zapoznaje się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących;
 • wypełnia ankietę; 
 • wybiera i rozwiązuje testy poziomujące z języków obcych, które zna, dostępnych na danym kierunku, tj. z jednego lub kilku języków obcych.

 

4.      Wynik testu poziomującego

Wyniki uzyskane z jednego lub kilku testów poziomujących z języka lub języków obcych, których student uczył się na dotychczasowych etapach kształcenia, są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej na UL (https://ul.us.edu.pl/catalogue.php) lub USOSweb wg kalendarza rejestracji.

 

5.      Terminy

Rozwiązywanie testów poziomujących: do 16.09.2016 r.

Termin rozwiązywania testów poziomujących został przedłużony do 14.10.2016 r.

 

Rejestracja internetowa na UL:

 Od dnia 29.09.2016 od godz. 12:00

 do dnia 04.10.2016 do godz. 12:00

I tura, dla studentów rozpoczynających lektorat
(I-szy rok nauki jezyka)

 Od dnia 05.10.2016 od godz. 12:00

 do dnia 09.10.2016 do godz. 12:00

 II tura, dla studentów kontynuujących lektorat
(II-gi rok nauki jezyka)

Dodatkowe informacje na stronie  http://www.spnjo.us.edu.pl/

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

adres: Katowice, ul Bankowa 14 Pawilon B., p. 364 (III piętro);

tel. 359-18-17, e-mail: lektorat@us.edu.pl