zespoły pomocnicze

Zespół pomocniczy ds. weryfikacji modułów i sylabusów

Zespół pomocniczy ds. weryfikacji modułów i sylabusów powołany w dniu 30.10.2016.

W skład Zespołu wchodzą:

 • mgr Agata Adamczyk-Gzara (przewodnicząca)
 • mgr Joanna Jakubiec-Bontko
 • mgr Ilona Wabik
 • mgr Andrzej Wojtala

 

Zespół pomocniczy ds. analizy narzędzi weryfikacji efektów kształcenia

Zespół pomocniczy ds. narzędzi weryfikacji efektów kształcenia powołany w dniu 30.10.2016.

W skład Zespołu wchodzą:

 • mgr Lucyna Niedobecka (przewodnicząca)
 • mgr Małgorzata Bronder
 • dr Aleksandra Golik-Prus
 • mgr Iwona Mrozińska
 • mgr Iwona Wojtala
 • mgr Zdzisław Ciuk

 

Zespół pomocniczy ds. e-learningu

Zespół pomocniczy ds. e-learningu powołany w dniu 30.10.2016.

W skład Zespołu wchodzą:

 • mgr Ryszard Kalamarz (przewodniczący)
 • mgr Liliana Kałafatiuk
 • dr Mogdan Moczko
 • mgr Katarzyna Radzięda

 

Zespół pomocniczy ds. monitorowania wyników efektów kształcenia

Zespół pomocniczy ds. monitorowania wyników efektów kształcenia został powołany w dniu 30.10.2016.

W skład Zespołu wchodzą:

 • mgr Liliana Kałafatiuk
 • mgr Katarzyna Radzięda