E-learning

Platforma elearningowa Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych: el2.us.edu.pl/spnjo zawiera testy poziomujące, egzaminy próbne, elearningowe kursy języków obcych, materiały dydaktyczne przygotowane przez lektorów Studium dla studentów UŚ do wykorzystywania w ramach zajęć oraz pracy własnej.

Pozostałe elearningowe kursy w zakresie języków obcych znajdują się na platformie międzywydziałowej: el2.us.edu.pl/mw. (Zasady obowiązujące na lektoratach z języków obcych prowadzonych w formie e-learningu na WPiA)

Kursy dedykowane studentom studiów niestacjonarnych znajdują się na platformach wydziałowych WPiA: el2.us.edu.pl/wpia i WNoZ: el1.us.edu.pl/wnoz.

Ogólnie dostępne są elearningowe kursy języka angielskiego na platformie projektu UPGOW: el2.us.edu.pl/upgow