kierownictwo

DYŻUR ADMINISTRACYJNY

przeznaczony dla pracowników

 

KIEROWNIK

mgr Ryszard Kalamarz

ryszard.kalamarz@us.edu.pl

WTORKI; godz.: 1000 - 1130

SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 366

 

Z-CA KIEROWNIKA

mgr Agata Adamczyk - Gzara

agata.adamczyk-gzara@us.edu.pl

ŚRODY; godz.: 1200 - 1300

SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 356

 

Z-CA KIEROWNIKA

mgr Joanna Jakubiec - Bontko

joanna.jakubiec-bontko@us.edu.pl

CZWARTKI; godz.: 1530 - 1615

SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 367