Egzaminy z języków klasycznych

 

dr Aleksandra Golik-Prus

 aleksandra.golik-prus@us.edu.pl

CZĘŚĆ PISEMNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

CZĘŚĆ USTNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

 

mgr Maria Paluch

maria.paluch@us.edu.pl tel.: 510 384 558, 532 625 679

CZĘŚĆ PISEMNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

CZĘŚĆ USTNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

 

mgr Krystyna Rzepecka-Kloc

krystyna.a.rzepecka@gmail.com

I TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

13.06.2017 r.; godz.: 09:30 - 11:00; WTl.; ul. Jordana 18, s.

13.06.2017 r.; godz.: 11:30 - 13:00; WTl.; ul. Jordana 18, s.

II TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

19.09.2017 r.; godz.: 10:00; WTl.; ul. Jordana 18, s.

 

mgr Joanna Sołtysik

joanna.dittrich@gmail.com

I TERMIN

11.06.2017 r.; godz.: 9:00-10.30; WNS; ul. Bankowa 11, s. 141
(I rok Historii-studia niestacjonarne)

14.06.2017 r.; godz.: 10:00-11.30; WNS; ul. Bankowa 11, s. 337
(II rok Filozofii-studia stacjonarne)

22.06.2017 r.; godz.: 9:00-10.30; WNS; ul. Bankowa 11, s. 339
(I rok Historii-studia stacjonarne)

 

II TERMIN

10.09.2017 r.; godz.: 9:00-10.30; WNS; ul. Bankowa 11, s. 141
(I rok Historii-studia niestacjonarne)

12.09.2017 r.; godz.: 9:30-11.00; WNS; ul. Bankowa 11, s. 337
(II rok Filozofii-studia stacjonarne)

19.09.2017 r.; godz.: 9:30-11:00; WNS; ul. Bankowa 11, s. 339
(I rok Historii-studia stacjonarne)

 

mgr Marzena Tofilska

marzena.tofilska@us.edu.pl

CZĘŚĆ PISEMNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

CZĘŚĆ PISEMNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

 

mgr Ilona Wabik

 ilonawabik@op.pl

CZĘŚĆ PISEMNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

CZĘŚĆ PISEMNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM