Egzaminy z języków klasycznych

 

dr Aleksandra Golik-Prus

 aleksandra.golik-prus@us.edu.pl

 

mgr Maria Paluch

maria.paluch@us.edu.pl tel.: 510 384 558, 532 625 679

 

mgr Krystyna Rzepecka-Kloc

krystyna.a.rzepecka@gmail.com

I TERMIN

12.06.2018 godz. 9:30 - 10.45; WTl., ul Jordana 18, s. 305
GR. I

12.06.2018 godz. 11:00 - 12.00; WTl., ul Jordana 18, s. 305
GR. II

II TERMIN

13.09.2018 godz. 9:30 - 11.00; WTl., ul Jordana 18, s. 305

 

mgr Joanna Sołtysik

joanna.dittrich@gmail.com

I TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

14.06.2018 godz. 12:00 - 13:30; WNS, ul. Bankowa 11, s. 333.
II ROK FILOZOFII, studia stacjonarne

21.06.2018 godz. 10:00 - 11:30; WNS, ul. Bankowa 11, s. 339.
I ROK HISTORII, studia stacjonarne

17.06.2018 godz. 10:00 - 11:30; WNS, ul. Bankowa 11, s. 141.
I ROK HISTORII, studia niestacjonarne

II TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

20.09.2018 godz. 12:00 - 13:30; WNS, ul. Bankowa 11, s. 333.
II ROK FILOZOFII, studia stacjonarne

20.09.2018 godz. 10:00 - 11:30; WNS, ul. Bankowa 11, s. 339.
I ROK HISTORII, studia stacjonarne

23.09.2018 godz. 10:00 - 11:30; WNS, ul. Bankowa 11, s. 141.
I ROK HISTORII, studia niestacjonarne

 

mgr Marzena Tofilska

marzena.tofilska@us.edu.pl

 

mgr Ilona Wabik

 ilonawabik@op.pl