Egzaminy z języka rosyjskiego

 

mgr Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

e_dabrowska@yahoo.com

I TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

20.05.2017 r.; godz.: 10.00; WPiA; ul. Bankowa 11b, aula nr 4
POZIOM A1

20.05.2017 r.; godz.: 12.00; WPiA; ul. Bankowa 11b, aula nr 4     
POZIOM A2

CZĘŚĆ USTNA

22 i 23.06.2017 r.; godz.: 10.00; WPiA; ul. Bankowa 11b, p. 8.        
POZIOM A1 i A2

 

II TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

22.09.2017 r.; godz.: 10.00; WPiA; ul. Bankowa 11b, aula nr 4  
POZIOM A1

22.09.2017 r.; godz.: 12.00; WPiA; ul. Bankowa 11b, aula nr 4      
POZIOM A2

CZĘŚĆ USTNA

29.09.2017 r.; godz.: 10.00; WPiA; ul. Bankowa 11b, aula nr 4     
POZIOM A1

29.09.2017 r.; godz.: 12.00; WPiA; ul. Bankowa 11b, aula nr 4    
POZIOM A2