Egzaminy z języka francuskiego i hiszpańskiego

mgr Agata Adamczyk-Gzara

jgzara@wp.pl

I TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

22.06.2017 r.; godz.: 11:00; Cieszyn; ul. Bielska 62, s. 13
POZIOM A1

28.06.2017 r.; godz.: 15:00; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM A2

28.06.2017 r.; godz.: 15:00; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM B1

29.06.2017 r.; godz.: 09:00; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM A1 (gr. Katowice)

CZĘŚĆ USTNA

22.06.2017 r.; godz.: 13:30; Cieszyn; ul. Bielska 62, s. 13
POZIOM A1

28.06.2017 r.; po egzaminie pisemnym; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM A2

28.06.2017 r.; po egzaminie pisemnym; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM B1

29.06.2017 r.; godz.: 11:30; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM A1 (gr. Katowice)

II TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

14.09.2017  godz. 8:30  SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM B1

20.09.2017 r.; godz.: 10:00; Cieszyn; ul. Bielska 62, s. 13
POZIOM A1

22.09.2017 r.; godz.: 08:00; SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM A1 i A2

CZĘŚĆ USTNA

W dniu egzaminu pisemnego, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej.

 

dr Bożena Czekańska-Mirek

bozena.czekanska-mirek@us.edu.pl

I TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

20.06.2017 r.; godz.: 9.00-10.30; WYDZIAŁ; WNS  ul. Bankowa 11 , s. 340
POZIOM (A1, grupa 5, 6)

23.06.2017 r.; godz.9.00-10.30.; WYDZIAŁ; SPNJO ul.Bankowa 14 , s.369
POZIOM (A1, grupa 2,3,4)

CZĘŚĆ USTNA

22. 06.2017 r.; godz.: 9.00-14.00; WYDZIAŁ; WNS ul.Bankowa 11 , s. 340
POZIOM (A1, grupa 5 i 6)

26.06.2017 r.; godz.: 9.00-13.00, WYDZIAŁ; SPNJO ul.Bankowa 14 , s. 369
POZIOM (A1, grupa 2,3,4)

II TERMIN

CZĘŚĆ PISEMNA

18.09.2017 r.; godz.: 9.00-10.30; WYDZIAŁ; SPNJO ul. Bankowa 14 , s. 354
POZIOM A1

CZĘŚĆ USTNA

18.09.2017 r.; godz.: 11.30-13.00; WYDZIAŁ; SPNJO ul. Bankowa 14, s. 354
POZIOM A1

 

dr Katarzyna Tilgner

katarzyna.tilgner@us.edu.pl

CZĘŚĆ PISEMNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM

CZĘŚĆ USTNA

dd.mm.rrrr r.; godz.: 00:00 - 00:00; Wydział; ul. s.

POZIOM