opłata za kurs

 

Za kształcenie na kursie językowym Uczestnik wnosi opłatę jednorazowo w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcie zajęć

 

Płatność za kurs może być uregulowana w formie przelewu na konto Uniwersytetu Śląskiego, nr konta:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

lub w kasach UŚ, mieszczących się w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12

INFORMACJE O KASACHWażne:

Przy dokonywaniu wpłaty w tytule przelewu/wpłaty należy podać odpowiedni KOD kursu w zależności od rodzaju wybranego kursu wraz z imieniem i nazwiskiem:

- kod dla kursu języka obcego ogólnego:   „JOO MPK 500331001; imię i nazwisko"

- kod dla  kursu języka obcego specjalistycznego:  „JOS MPK 500331002; imię i nazwisko"

- kod dla kursu przygotowującego do egzaminu certyfikującego poziom biegłości językowej: „PEC MPK 500331003; imię i nazwisko"

- kod dla kursu języka obcego dla celów akademickich – „JOA MPK  500331004; imię i nazwisko"

- kod dla kursu "Matura 2015":   „JOO MPK 500331001; imię i nazwisko"

- kod dla kursu "Powtórka przed egzaminem końcowym po lektoracie UŚ":   „JOO MPK 500331001; imię i nazwisko"

- kod dla kursu "Kontynuacja lektoratu UŚ":   „JOO MPK 500331001; imię i nazwisko"

 

 

CENA KURSU:

Pracownicy, doktoranci

i studenci UŚ

Pozostali uczestnicy

kurs języka ogólnego

270 zł

400 zł

kurs języka specjalistycznego;

kurs przygotowujący do egzaminów cert.;

kurs języka obcego dla celów akademickich.

390 zł

550 zł

 
 

"Matura 2015"

400 zł

"Powtórka przed egzaminem końcowym po lektoracie UŚ"

270 zł

"Kontynuacja lektoratu UŚ" 270 zł