test poziomujący

 

W wyborze grupy lub kursu dokształcającego Uczestnik Kursu może skorzystać z testów poziomujących z języków obcych na platformie e-learningowej SPNJO: http://el.us.edu.pl/spnjo/login/index.php