dla prowadzących

1. Wzory sylabusów (do pobrania):

SYLABUS - język ogólny

SYLABUS - język specjalistyczny

SYLABUS - przygotowanie do egzaminów certyfikujących

SYLABUSY - język obcy akademicki

 

2. Dokumentacja (możliwość pobrania w jednym z dwóch formatów):

Dokumentacja EXCEL - jednym plik podział w zakładkach

Dokumentacja

Dokumentacja PDF - do pobrania poszczególne części (trzy)

część 1 - SPRAWOZDANIE

część 2 - KARTA EWALUACYJNA

część 3 - LISTA OBECNOŚCI - podpisy