informacja dla studentów

Informacja dla studentów

rozpoczynających lektorat języka obcego w roku akademickim 2019/2020

 

Informacja dotyczy studentów rozpoczynających lektorat języka obcego realizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na studiach:

 

 • stacjonarnych I stopnia
 • stacjonarnych II stopnia
 • stacjonarnych jednolitych magisterskich
 • niestacjonarnych I stopnia
 • niestacjonarnych II stopnia
 • niestacjonarnych jednolitych magisterskich

 

 1. Informacje ogólne

Nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych:

 • pasmo matematyczno - przyrodnicze;
 • pasmo humanistyczno - społeczne;
 • pasmo cieszyńskie;
 • pasmo neofilologiczne.

 

Szczegóły dotyczące przypisania kierunków studiów do pasm językowych: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20137701.pdf .

Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano inne niż wymienione języki obce. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego.

Lektorat z języka angielskiego odbywa się na poziomie od B1 do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na niższych poziomach są grupami przeznaczonymi  wyłącznie dla studentów kierunków, na których język angielski jest jedynym językiem nauczanym w ramach lektoratu. Dotyczy to Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Filologicznego (kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa), Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Pedagogiki i Psychologii (kierunek: Psychologia i Zarządzanie zasobami ludzkimi), Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Teologicznego (kierunek: Nauki o rodzinie).

Do grup międzywydziałowych logują się studenci, którzy ze względu na program studiów nie mają możliwości wyboru innego języka poza proponowanym przez Wydział, a których wynik testu poziomującego przypisuje do grupy o poziomie docelowym niższym niż oferowany na danym kierunku.

Grupy te są grupami dedykowanymi. 

 

 1. Internetowa rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w pasmach lektoratowych realizowanych przez SPNJO (z wyłączeniem pasma neofilologicznego*) jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu UL (https://ul.us.edu.pl/catalogue.php) lub USOSweb na podstawie wyniku testu poziomującego.

 

TRYB STUDIÓW / SPOSÓB REJESTRACJI

UL
(przez SPNJO)

stacjonarne I stopnia

X

stacjonarne II stopnia

X
(studenci WBiOŚ, WFil. – wybrane kierunki, WMFiCh – wybrane kierunki, WNoZ, WPiPs, WIiNoM, WRiTv)

stacjonarne jednolite magisterskie

X

niestacjonarne I stopnia

X
(studenci WNS i WPiA)

 

 

 

*) PASMO NEOFILOLOGICZNE - informacji dotyczących rejestracji na zajęcia z drugiego języka obcego udzielają dziekanaty.

 

 1. Test poziomujący

Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie (punkt 5 poniżej)  test poziomujący zamieszczony na platformie elearningowej el.us.edu.pl/spnjo.

 

Student wykonuje kolejne kroki:

 • wchodzi na platformę elearningową el.us.edu.pl/spnjo;
 • loguje się poprzez Centralny Punkt Logowania;
 • wybiera na platformie kurs „Testy poziomujące z języków obcych” podając klucz dostępu podany w opisie kursu na głównej stronie;
 • zapoznaje się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących;
 • wypełnia ankietę; 
 • wybiera i rozwiązuje testy poziomujące z języków obcych, które zna, dostępnych na danym kierunku, tj. z jednego lub kilku języków obcych.
 1. Wynik testu poziomującego

Wyniki uzyskane z jednego lub kilku testów poziomujących z języka lub języków obcych, których student uczył się na dotychczasowych etapach kształcenia, są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej na UL (https://ul.us.edu.pl/catalogue.php) lub USOSweb wg kalendarza rejestracji.

 

 1. Terminy

Rozwiązywanie testów poziomujących: od 10.07 - 20.09.2019 r. 16.10.2019 r.

 

 

Rejestracja internetowa na UL:

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

I TURA REJESTRACJI - grupy dedykowane

27.09.2019 r., godz.: 12:00 – 06.10.2019 r., godz.: 23:55 - moduł 1 języka

27.09.2019 r., godz.: 15:00 – 06.10.2019 r., godz.: 23:55 - moduł 3 języka

II TURA REJESTRACJI

09.10.2019 r., godz.: 12:00 – 16.10.2019 r., godz.: 23:55 - moduł 1 i 3 języka

 

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia oraz dodatkowy semestr specjalizacyjny jednolitych magisterskich  (dot. WPiPs – Psychologia; WRiTv –  Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia)

I TURA REJESTRACJI - grupy dedykowane

27.09.2019 r., godz.: 15:00 – 16.10.2019 r., godz.: 23:55

 

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

I TURA REJESTRACJI - grupy dedykowane

27.09.2019 r., godz.: 15:00 – 31.10.2019 r., godz.: 23:55

 

 

Dodatkowe informacje na stronie  http://www.spnjo.us.edu.pl/

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

adres: Katowice, ul Bankowa 14 Pawilon B., p. 364 (III piętro);

tel. 359-18-17, e-mail: lektorat@us.edu.pl