łacina i greka

 

dr Aleksandra Golik-Prus

aleksandra.golik-prus@us.edu.pl

CZRWIEC

11.06, 18.06, 25.06; godz. 1630 - 1800
Neofilologia; ul. Grota Roweckiego 5, s. 2.15

LIPIEC

02.07, 09.07; godz. 1630 - 1800
Neofilologia; ul. Grota Roweckiego 5, s. 2.15

WRZESIEŃ

10.09, 17.09, 24.09; godz. 1630 - 1800
Neofilologia; ul. Grota Roweckiego 5, s. 2.15

 

mgr Maria Paluch

maria.paluch@us.edu.pl tel.: 532 625 679, 510 384 558

CZERWIEC

12.06, 19.06, 26.06; godz. 1315 - 1445
Neofilologia; ul. Grota Roweckiego 5, s. 2.15 lub 2.17

LIPIEC

03.07, 10.07; godz. 1315 - 1445
Neofilologia; ul. Grota Roweckiego 5, s. 2.15 lub 2.17

WRZESIEŃ

11.09, 18.09, 25.09; godz. 1315 - 1445
Neofilologia; ul. Grota Roweckiego 5, s. 2.15 lub 2.17

 

mgr Krystyna Rzepecka-Kloc

krystyna.rzepecka-kloc@us.edu.pl

CZERWIEC

12.06; godz. 1200 - 1330
21.06, 28.06; godz. 915 - 1045

WTl. ul. Jordana 18, s. 305 lub 306

LIPIEC

26.07; godz. 900 - 1030
SPNJO; ul. Bankowa 14,

WRZESIEŃ

06.09, 13.09; godz. 915 - 1045
17.09; godz. 900 - 1030

WTl. ul. Jordana 18, s. 305 lub 306

 

mgr Joanna Sołtysik

joanna.soltysik@us.edu.pl

CZERWIEC

11.06; godz. 900 - 1030
WNS; ul. Bankowa 11, s. 137

18.06; godz. 900 - 1030
Neofilologia; ul. Grota Roweckiego 5, s. 2.15

27.06; godz. 1000 – 1130
WNS; ul. Bankowa 11, s. 137

SIERPIEŃ

27.08; godz. 900 - 1030
WNS; ul. Bankowa 11, s. 137

WRZESIEŃ

03.09, 10.09, 17.09, 24.09; godz. 900 - 1030
WNS; ul. Bankowa 11, s. 137

 

mgr Marzena Tofilska

marzena.tofilska@us.edu.pl

CZERWIEC

13.06; godz. 1530 - 1700
SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 357

20.06; godz. 1530 - 1700
SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 352

 

mgr Ilona Wabik

ilona.wabik@us.edu.pl

CZERWIEC

13.06, 20.06, 27.06; godz. 930 - 1100
SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 353

LIPIEC

04.07; godz. 930 - 1100
SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 353

WRZESIEŃ

04.09, 11.09, 18.09, 25.09; godz. 1000 - 1130
SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 363